ΔΡΑΣΗ 10.5_«Υποστήριξη επιχειρήσεων πρόσληψης ωφελουμένων σε θέματα ανάπτυξής τους»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού του Δήμου Πύλης στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλω...

Περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 10.4_«Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, υποστήριξη της απασχόλησης και mentoring εργοδοτών»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ί...

Περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2.3. «Δικτύωση Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) και Περιφερειακών Φορέων»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ««ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»» στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινω...

Περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2.2. «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) οργάνωσε θεματικό δίκτυο με τίτλο: «Η συμβολή της προώθησης παραδοσιακών προϊόντων και της περιβαλλοντικής διάστασης περιοχής  με την τοπική οικονομία και τουρισμό». Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας και διαβούλευσης με τη συμμετοχή εταίρων, τοπικών φορέων και εκπροσώπων επιχειρήσεων...

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΔΕΚΑΠ 31/8/2015

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΟΙ.ΔΕ.ΚΑΠ) εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» πραγματοποίησε Hμερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» (ΤΟΠΕΚΟ) τη Δευτέρα 31/8/2015 στις 18:30 στο Ξενοδοχείο «Πύλη...

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 16/7/2015

PILI TOPEKO

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» (ΤΟΠΕΚΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

 

Το ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» πραγματοποίησε Hμερίδα Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης του ...

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΔΕΚΑΠ 1/7/2015

PILI TOPEKO

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» (ΤΟΠΕΚΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΚΟΙ.ΔΕ.ΚΑΠ) εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης...

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/03/2014

Α.Σ «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ) στο Δήμο Πύλης

Στα πλαίσια της Πράξης «Ανοιχτή Πύλη και Προοπτικές για την Τοπική Απασχόληση», του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ,...

Περισσότερα

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

Από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ανακοινώνεται ότι ολοκλήρωθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων για συμμετοχή στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στον Δήμο Πύλης...

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

logo_pyli

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

 Η Πράξη με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ...

Περισσότερα